Ordinačné hodiny

OZNAM

Milí rodičia

Pri akomoľvek probléme najprv telefonicky kontaktujte našu  ambulanciu  na doleuvedené telefónne čísla v čase od 8,00 – 11,00 hod, v utorok  14,00-17,00, prípadne  môžte napísať  mail

 1.  Pri vyšetrení Vy aj Vaše dieťa musíte mať na tvári rúško,  šatku alebo  šál
 2.  recepty zasielame elektronicky
 3.  preventívne prehliadky aj očkovania  vykonávame  po osobnej pozvánke
 4. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej
  situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe   nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní u žiakov základných a stredných škôl, 7 dní u predškolákov.
 5. Mladšie deti v MŠ a jasliach ospravedlňujú rodičia ( podľa vyhlášky ministra školstva z 18.10.2021 )

Ďakujeme za pochopenie

02/43712219

0903 537045

alebo mail  kovacikova.lena@gmail.com


Na vyšetrenie sa, prosím, objednajte  telefonicky, príp.mailom:

P:  7:30 – 12:30 hod,  od 12:30 prev.prehliadky na pozvanie, do 15:30 návštevy, adm.
U:  13:00 – 17:30 hod, od 9:30 -14:00 návštevy, adm.
S:  12:00- 15:00 hod,  7:30 – 12:00 poradňa pre deti do 3 rokov, 14:00-15:30 návštevy
Š:  7:30 – 11:30 hod, od 11:30 prev.prehliadky na pozvanie, do 15:30 návštevy, adm.
P:  7:30 – 12:00 hod,  11:30 – 15:30 návštevy, adm.


Odbery každý deň okrem utorka podľa objednania

S chorými deťmi nevstupujte do čakárne, ale zaklopte si na vedľajšie dvere označené IZOLAČNÝ BOX.

V prípade podozrenia na kiahne tiež klopte na IZOLAČNÝ BOX ( po vyšetrení dieťaťa je box vyžiarený germicídnym žiaričom)

Objednanie na vyšetrenie


OBJEDNÁVANIE JE AŹ DO ODVOLANIA ZRUŚENÉ –

OBJEDNAJTE SA TELEFONICKY A DOSTANETE TERMÍN

Vyberte si dátum a kliknite naň.
Zobrazia sa Vám pre daný deň dostupné časy.
Kliknite na vybraný čas.

Ak sa chcete objednať na dnešok, urobte tak prosím do 8:00 ráno.

Do kolonky meno uvádzajte meno dieťaťa.

Ak máte viac detí, objednajte prosím každé zvlášť.

Osobné údaje

Polia označené * sú povinné


Prehľad

Po odoslaní dostanete potvrdenie rezervácie mailom na Vami zadnú adresu.

Ak Vám nepríde potvdzujúca správa, pozrite sa do spamu.

Ordinačné hodiny

OZNAM

Milí rodičia

Pri akomoľvek probléme najprv telefonicky kontaktujte našu  ambulanciu  na doleuvedené telefónne čísla v čase od 8,00 – 11,00 hod, v utorok  14,00-17,00, prípadne  môžte napísať  mail

 1.  Pri vyšetrení Vy aj Vaše dieťa musíte mať na tvári rúško,  šatku alebo  šál
 2.  recepty zasielame elektronicky
 3.  preventívne prehliadky aj očkovania  vykonávame  po osobnej pozvánke
 4. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej
  situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe   nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní u žiakov základných a stredných škôl, 7 dní u predškolákov.
 5. Mladšie deti v MŠ a jasliach ospravedlňujú rodičia ( podľa vyhlášky ministra školstva z 18.10.2021 )

Ďakujeme za pochopenie

02/43712219

0903 537045

alebo mail  kovacikova.lena@gmail.com


Na vyšetrenie sa, prosím, objednajte  telefonicky, príp.mailom:

P:  7:30 – 12:30 hod,  od 12:30 prev.prehliadky na pozvanie, do 15:30 návštevy, adm.
U:  13:00 – 17:30 hod, od 9:30 -14:00 návštevy, adm.
S:  12:00- 15:00 hod,  7:30 – 12:00 poradňa pre deti do 3 rokov, 14:00-15:30 návštevy
Š:  7:30 – 11:30 hod, od 11:30 prev.prehliadky na pozvanie, do 15:30 návštevy, adm.
P:  7:30 – 12:00 hod,  11:30 – 15:30 návštevy, adm.


Odbery každý deň okrem utorka podľa objednania

S chorými deťmi nevstupujte do čakárne, ale zaklopte si na vedľajšie dvere označené IZOLAČNÝ BOX.

V prípade podozrenia na kiahne tiež klopte na IZOLAČNÝ BOX ( po vyšetrení dieťaťa je box vyžiarený germicídnym žiaričom)

Očkovanie

Očkovanie považujeme v našej ambulancii za dôležitú súčasť starostlivosti o zdravie detí, preto prosím rodičov, ktorí plánujú nedať zaočkovať svoje dieťa, aby si vyhľadali iného pediatra.

Očkovanie doporučené (pravidelné povinné, hradené zo štátneho rozpočtu)

3.-5. mesiac :   1. dávka očkovania proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B, hemofilovým invazívnym ochoreniam, detskej obrne + pneumokokovým invazívnym ochoreniam

5.-6.mesiac :    2. dávka očkovania

11.-12.mesiac: 3.dávka očkovania

od  15.mesiaca  : 1.dávka očkovania proti mumpsu, osýpkam a rubeole

v 6.roku života : 1.preočkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a obrne

v 11.roku života: preočkovanie proti mumpsu, osýpkam a rubeole

v 13.roku života : 2.preočkovanie proti záškrtu , tetanu, čiernemu kašľu a obrne

preočkovanie každých 15.rokov : proti tetanu a záškrtu

Momentálne máme v rámci základného očkovania k dospozícii  tieto očkovacie látky (očkovacia látky zabezpečuje naša ambulancia prostredníctvom receptu, ktorý odovzdáme do lekárne a vyzdvihneme očkovacia látku. V prípade poistencom Dôvery dostane oznam(SMS, mail) o predpise a vyzdvihnutí očkovacej látky :

INFANRIX HEXA, HEXACIMA   – očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, žltačke typu B, hemofilovým invazívnym ochoreniam a detskej obrne

SYNFLORIX – očkovanie proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam – 10 sérotypov

PREVENAR   – očkovanie proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam – 13 sérotypov  – táto očkovacia látka je s doplatkom 13€

PRIORIX, M-M-R VAX PRO – očkovanie proti mumsu, osýpkam a rubeole

PRIORIX TETRA – očkovanie proti mumpsu, osýpkam a rubeole + očkovanie proti.kiahňam  : táto očkovacia látka je s doplatkom okolo 50 €, o 2 mesiace sa podáva ešte 2.dávka očkovanie proti kiahňam , tiež doplatok okolo 50€

INFANRIX POLIO, TETRAXIM – preočkovanie v 6.roku

BOOSTRIX –  preočkovanie v 13.roku

Nepovinné očkovania :

ROTARIX, ROTATEQ –   očkovanie proti rotavírusovým infekciam, očkujú sa 2 alebo 3 dávky v prvom polroku života, podáva sa kvapkaním do úst

NIMENRIX   – očkovanie proti meningokokovým infekciam  spôsobených sérotypmi A,C, W,Y  ( zápal mozgových blán ),  podáva sa 1.dávka

HAVRIX, VAQTA : očkovanie proti žltačke typu A ( „choroba špinavých rúk“ ), podávajú sa 2.dávky s rozostupom 6-12.mesiacov

FSME IMMUN – očkovanie proti zápalu mozgových blán spôsobených pokúsaním infikovaného kliešťa, základné očkovanie pozostáva z  1.dávka, 2.dávka o 1-3 mesiace, 3.dávka za 9-12 mesiacov, 4.dávka za 3.roky a potom každých 5 rokov

GARDASIL – očkovanie proti HPV ( ľudský papilomavírus, ktorý spôsobuje rakovinu čípku maternice  a infekčné bradavice v okolí genitálu)  očkujú sa 2-3 dávky (závisí od veku očkovanca), časť ceny hradia poisťovne v rôznej výške

Očkovanie proti rakovine čípku maternice od 1.1.2019

Od 1.1.2019 je na Slovensku odporúčané nepovinné očkovanie proti HPV (human papiloma virus – ochorenie ktoré spôsobuje rakovinu čípku maternice a pohlavne prenosné bradavice)

u dievčat aj chlapcov v 13.roku života ( t.j.12 rokov a 1 deň až do posledného dňa pred 13.narodeninami) plne hradné do výšky ceny referenčnej vakcíny (= Cervarix cca 62,89 € )

Na trhu sú 2 očkovacie látky:

Cervarix obsahuje účinné antigény proti vírusu HPV typ 16 a 18, ktoré patria medzi najčastejšie vírusy spôsobujúce rakovinu čípku maternice

Gardasil 9 obsahuje 2 antigény ako Cervarix + ďaľších 7 typov (teda sérotypy 6,11,16,18,31,33,45,52,58), ktoré často vyvolávajú rakovinu čípku maternice a genitálne bradavice.

Poisťovne plne hradia cenu referenčnej vakcíny = Cervarix = 62,89 €

V prípade záujmu o rozšírené očkovanie = GARDASIL 9 si treba doplatiť rozdiel v cene očk.látok

( teda cca 75€)

Prvá dávka očkovania musí byť podaná v 13.roku života( pred 13.narodeninami), aby ju uhradila zdravotná poisťovňa,

druhá môže byť aj po 13.roku

V príde záujmu o očkovanie svojich detí sa informujte na ambulancii.

Kontakt

Telefón 02/437 12219

 

kovacikova.lena@gmail.com